Registerflikar för Bibel

Registerflikar för Bibeln

U-TAB för Bibeln på svenska

U-TAB för Bibeln, GT och
NT finns i följande färger:
- vit botten med svart text
- vit botten med blå text
- vit botten med vinröd text
- svart botten med guld text

U-TAB för Bibeln, GT, NT och
Apokryferna finns i följande färger:
- vit botten med svart text
- svart botten med guldtext
- grön, blå och violett
- orange, grå och turkos 

U-TAB för Bibeln finns också på Tyska, Norska och Franska.

Doremas tyska distributörer är
ASAPH och Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH, besök på:
www.asaph.de  www.bibelwerk.de

Doremas norska distributör är
Hermon Forlag AS, besök på:
www.hermon.no

Doremas franska distributör är
Excelsis, besök på:
www.xl6.com