Regelverket ADR-S 2019

Regelverket ADR-S 2019

Om ADR-S

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

För mer information se vidare denna länk om ADR-S:
Till MSB:s hemsida (öppnas i ett nytt fönster).