Webbshop

Etiketterna finns i följande varianter:
- 10 x 10 cm, säljs i rullar om 150 st eller 1000 st
- Storetiketter 25 x 25 cm, säljs styckvis

Välj dimension på etiketterna i menyn "Välj varugrupp" här till höger. Klicka på "köp/läs mer" för att välja antal/rulle och om du vill ha med eller utan text (där detta är tillgängligt).

Mellan alla etiketter finns perforering för enklare avrivning

Klicka här för Information och regler om varningsetiketter för transport av farligt gods.

Är du storförbrukare av Varnings-, Hanterings- och Symboletiketter, kontakta oss direkt för offert.

Varnings-, Hanterings- och Symboletiketter

Klass 3

Art nr: 108
Brandfarliga vätskor

Klass 4.1

Art nr: 109
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen.

Klass 4.2

Art nr: 110
Självantändande ämnen

Klass 4.3

Art nr: 111
Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Klass 5.1

Art nr: 112
Oxiderande ämnen

Klass 5.2

Art nr: 113
Organiska peroxider (Ny etikett )

Klass 6.1

Art nr: 114
Giftiga ämnen

Klass 6.2

Art nr: 115
Smittförande ämnen

Klass 7, Nr 7A

Art nr: 116
Kategori I – vit

Klass 7, Nr 7B

Art nr: 117
Kategori II - gul

Klass 7, Nr 7C

Art nr: 118
Kategori III - gul

Klass 7, Nr 7D

Art nr: 119
Radioaktiva ämnen i klass 7

Klass 7, Nr 7E

Art nr: 120
Fissila ämnen i klass 7

Klass 8

Art nr: 121
Frätande ämnen

Klass 9

Art nr: 122
Övriga farliga ämnen och föremål

Klass 9

Art nr: 123
Etikett 9A för Litiumbatterier

Klass 9

Art nr: 124
Etikett 9A för Litiumbatterier. UN 3090.

Klass 9

Art nr: 125
Etikett 9A för Litiumbatterier. UN 3480.

Klass 9

Art nr: 126
Etikett 9A för Litiumbatterier. UN 3090-UN3480

Märkning för Litiumbatterier

Art nr: H213
Transport enligt särbestämmelse 188