Webbshop

Etiketterna finns i följande varianter:
- 10 x 10 cm, säljs i rullar om 150 st eller 1000 st
- Storetiketter 25 x 25 cm, säljs styckvis

Välj dimension på etiketterna i menyn "Välj varugrupp" här till höger. Klicka på "köp/läs mer" för att välja antal/rulle och om du vill ha med eller utan text (där detta är tillgängligt).

Mellan alla etiketter finns perforering för enklare avrivning

Klicka här för Information och regler om varningsetiketter för transport av farligt gods.

Storetiketter, 25 x 25 cm

Klass 3

Art nr: BN108
Brandfarliga vätskor

Klass 4.1

Art nr: BN109
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen.

Klass 4.2

Art nr: BN110
Självantändande ämnen

Klass 4.3

Art nr: BN111
Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Klass 5.1

Art nr: BN112
Oxiderande ämnen

Klass 5.2

Art nr: BN113
Organiska peroxider (Ny etikett )

Klass 6.1

Art nr: BN114
Giftiga ämnen

Klass 6.2

Art nr: BN
Smittförande ämnen

Klass 7, Nr 7A

Art nr: BN116
Kategori I – vit

Klass 7, Nr 7B

Art nr: BN117
Kategori II - gul

Klass 7, Nr 7C

Art nr: BN118
Kategori III - gul

Klass 7, Nr 7D

Art nr: BN119
Storetikett för radioaktiva ämnen i klass 7

Klass 7, Nr 7E

Art nr: BN120
Fissila ämnen i klass 7

Klass 8

Art nr: BN121
Frätande ämnen

Klass 9

Art nr: BN122
Övriga farliga ämnen och föremål