Webbshop för varningsetiketter som storetiketter

Våra varningsetiketter, hanteringsetiketter och symboletiketter på den här sidan är storetiketter i storleken 25 x 25 cm.

Välj i menyn varianter om du vill ha med eller utan text (där detta är tillgängligt).

Klicka här för Information och regler om varningsetiketter för transport av farligt gods.

Storetiketter - Varningsetiketter, Hanteringsetiketter, Symboletiketter, 25 x 25 cm

Fish/Tree

Fish/Tree
BH201
Storetikett Fish/Tree
14,00 SEK

Förhöjd temperatur

Förhöjd temperatur storetikett
BH202
Storetikett förhöjd temperatur.
14,00 SEK

Klass 1, etikett för riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.3

Storetiketter 25x25, Varningsetikett avsedd för riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.3
Etikett Klass 1 för riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.3. Explosiva ämnen och föremål
14,00 SEK

Klass 1, etikett för riskgrupp 1.4

Varningsetiketter för riskgrupp 1.4
BN102
Etikett Klass 1, för riskgrupp 1.4, explosiva ämnen och föremål
14,00 SEK

Klass 1, etikett för riskgrupp 1.5

Varningsetiketter för riskgrupp 1.5
BN103
Etikett Klass 1, för riskgrupp 1.5, explosiva ämnen och föremål
14,00 SEK

Klass 1, etikett för riskgrupp 1.6

Varningsetiketter för riskgrupp 1.6
BN104
Etikett Klass 1, för riskgrupp 1.6, explosiva ämnen och föremål
14,00 SEK

Klass 2, etikett 2.1, för brandfarliga gaser

Storetikett 2.1 brandfarliga gaser
Etikett Klass 2.1.Brandfarliga gaser
14,00 SEK

Klass 2, etikett 2.2 ej brandfarliga gaser, ej giftiga gaser

Etikett Klass 2, etikett 2.2 ej brandfarliga gaser, ej giftiga gaser
14,00 SEK

Klass 2, etikett 2.3 för giftiga gaser

Etikett Klass 2, 2.3 giftiga gaser
Etikett Klass 2, etikett 2.3 giftiga gaser
14,00 SEK

Klass 3 etikett för brandfarliga vätskor

Storetikett klass 3, brandfarliga vätskor
Etikett klass 3. Brandfarliga vätskor
14,00 SEK

Klass 4.1 etikett för brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen

Storetikett klass 4.1
Etikett klass 1.4. Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
14,00 SEK

Klass 4.2 etikett för självantändande ämnen

Storetikett klass 4.2
Storetikett klass 4.2. Självantändande ämnen
14,00 SEK

Klass 4.3 etikett för ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Storetikett klass 4.3.
Etikett klass 4.3. Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
14,00 SEK

Klass 5.1 etikett för oxiderande ämnen

Klass 5.1 storetikett
Etikett Klass 5.1. Oxiderande ämnen
14,00 SEK

Klass 5.2 etikett för organiska peroxider

Klass 5.2 storetikett
Etikett klass 5.2. Organiska peroxider (Ny etikett)
14,00 SEK

Klass 6.1 etikett för giftiga ämnen

Klass 6.1 storetikett
Etikett Klass 6.1. Giftiga ämnen
14,00 SEK

Klass 6.2 etikett för smittförande ämnen

Klass 6.2 storetikett
BN115
Etikett Klass 6.2. Smittförande ämnen
14,00 SEK

Klass 7, nr 7B, etikett för radioaktiva ämnen

Storetikett klass 7B
BN117
Etikett Klass 7B. Radioaktiva ämnen
14,00 SEK

Klass 7, nr. 7A, etikett för radioaktiva ämnen

Storetikett klass 7A
BN116
Etikett Klass 7A. Radioaktiva ämnen
14,00 SEK

Klass 7, nr. 7C, etikett för radioaktiva ämnen

Storetikett klass 7E
BN118
Etikett Klass 7C. Radioaktiva ämnen
14,00 SEK

Klass 7, nr. 7D, etikett för radioaktiva ämnen

Etikett klass 7D radioaktiva ämnen
BN119
Etikett Klass 7D. Radioaktiva ämnen
14,00 SEK

Klass 7, nr. 7E, etikett för radioaktiva ämnen

Storetikett klass 7E Radioaktiva ämnen
BN120
Etikett klass 7E. Radioaktiva ämnen
14,00 SEK

Klass 8 etikett för frätande ämnen

Klass 8 storetikett
Etikett klass 8. Frätande ämnen
14,00 SEK

Klass 9 etikett för övriga farliga ämnen och föremål

Storetikett Övriga farliga ämnen och föremål
Etikett Klass 9. Övriga farliga ämnen och föremål
14,00 SEK

Ny LQ

Ny LQ etikett
BS201
Ny LQ etikett
14,00 SEK