IMDG Code 2020

Registerflikar för IMDG Code 2020

Med U-TAB hittar du lättare och snabbare i IMDG Code

Inför varje ny utgåva har Dorema kontakt med IMO och experter i Sverige för att utforma de nya flikarna.

IMDG Code 2020

Flikarna till IMDG Code omfattar även Supplementet.
Förpackningen innehåller 75 flikar.

Språket på förpackningen är engelska.

Beställ nu i vår webbshop...