Webbshop

ADR-S 2021

ADR-S 2021 regelverk
031

ADR-S 2021
(förhandsboka nu och få leveransen så snart regelverket finns tillgänglig)

ADR-S är i dagligt tal benämningen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.

Bokstaven ”S” efter ADR betecknar att föreskrifterna innehåller den svenska versionen av bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), kompletterade med bestämmelser som endast gäller för nationella transporter i Sverige.

ADR ska tillämpas vid transporter mellan stater som är fördragsparter till överenskommelsen samt mellan och inom EU-medlemsstaterna.

1.195,00 SEK

Tillbaka