Registerflikar ADR & RID 2020/21

Registerflikar inklistrade i regelverket ADR

Med U-TAB registerflikar hittar du lättare och
snabbare i ADR & RID


För utformning av flikarna till varje version av ADR/RID har Dorema kontakt med FN i Geneve samt experter inom farligt godsområdet i Sverige.

ADR & RID 2020/21

Kapitelindelningen för ADR & RID är i stort densamma. Flikarna i förpackningen kan därför användas till båda regelverken.
Förpackingnen innehåller 99 flikar.

U-TAB registerflikar till ADR/RID 2020/21

U-TAB registerflikar till ADR/RID 2020/21 är färdigproducerade och är klara för leverans. Förpackningen är försedd med ISBN och finns tillgänglig i vår webbshop.