Trafikförfattningar 2018/19 (Norstedt Juridik)

U-TAB till Trafikförfattingar

U-TAB till Trafikförfattningar (Norstedt Juridik)

U-TAB till Trafikförfattningar 2018/19 är en utgåva från förlaget Norstedt Juridik.

Förpackningen innehåller 33 flikar med hänvisningar till olika kapitel.
Förpackningen är försedd med ISBN och kommer därför finnas tillgänglig i näthandeln.