Webbshop för varningsetiketter, hanteringsetiktter och symboletiketter

Våra varningsetiketter, hanteringsetiketter och symboletiketter finns i följande varianter:
- 10 x 10 cm, säljs i rullar om 150 st eller 1000 st
- Storetiketter 25 x 25 cm, säljs styckvis

Byt dimension på etiketterna i menyn "Välj varugrupp" - eller klicka här för att gå till storetiketterna. Klicka på "Varianter" för att välja antal/rulle och om du vill ha med eller utan text (där detta är tillgängligt).

Mellan alla etiketter på rulle finns perforering för enklare avrivning.

Klicka här för Information och regler om varningsetiketter för transport av farligt gods.

Är du storförbrukare av Varningsetiketter, Hanteringsetiketter och Symboletiketter, kontakta oss direkt för offert.

Varningsetiketter, Hanteringsetiketter, Symboletiketter, 10 x 10 cm

Cryogenic Liquid

Hanteringsetikett Cryogenic Liquid 10 x 10 cm
H208
Hanteringsetikett Cryogenic Liquid, 150 st/rulle
240,00 SEK

Excepted Qty

Excepted Qty etikett
S203
Etikett Excepted Qty, 150 st/rulle
240,00 SEK

Fish/Tree

Fish/Tree etikett
H201
Etikett Fish/Tree
Från 240,00 SEK

Handle with care

Handle with care etikett
H204
Etikett Handle with care, 150 st/rulle
240,00 SEK

Klass 1, etikett för riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.3

Varningsetikett klass-a explosive
101
Etikett explosiva ämnen och föremål.
Från 240,00 SEK

Klass 1, etikett för riskgrupp 1.4

Varningsetiketter för riskgrupp 1.4
N102
Etikett explosiva ämnen och föremål
Från 240,00 SEK

Klass 1, etikett för riskgrupp 1.5

Varningsetiketter för riskgrupp 1.5
N103
Etikett explosiva ämnen och föremål
Från 240,00 SEK

Klass 1, etikett för riskgrupp 1.6

Varningsetiketter för riskgrupp 1.6
N104
Etikett explosiva ämnen och föremål
Från 240,00 SEK

Klass 2, etikett 2.1 för brandfarliga gaser

Etikett 2.1 brandfarliga gaser
105
Etikett Klass 2, etikett 2.1, brandfarliga gaser
Från 240,00 SEK

Klass 2, etikett 2.2 för ej brandfarliga gaser, ej giftiga gaser

Etikett ej brandfarliga gaser, ej giftiga gaser utan text
Etikett Klass 2.2. Ej brandfarliga gaser, ej giftiga gaser
Från 240,00 SEK

Klass 2, etikett 2.3 för giftiga gaser

Etikett klass 2.3 giftiga gaser
Etikett klass 2.3 - giftiga gaser
Från 240,00 SEK

Klass 3, etikett 3 för brandfarliga vätskor

Varningsetikett klass 3
Etikett klass 3 - brandfarliga vätskor
Från 240,00 SEK

Klass 4.1, etikett 4.1 för brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen

Etiketter klass 4.1
Etiketter klass 4.1. Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Från 240,00 SEK

Klass 4.2, etikett 4.2 för självantändande ämnen

Klass 4.2 etiketter
Etiketter klass 4.2 för självantändande ämnen
Från 240,00 SEK

Klass 4.3 etikett för ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Etiketter Klass 4.3
Etikett för ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten.
Från 240,00 SEK

Klass 5.1 etikett för oxiderande ämnen

Klass 5.1 etikett
Etikett klass 5.1. Oxiderande ämnen
Från 240,00 SEK

Klass 5.2 etikett för organiska peroxide

Etikett klass 5.2
Etikett Klass 5.2. Organiska peroxider (Ny etikett)
Från 240,00 SEK

Klass 6.1 etikett för giftiga ämnen

Klass 6.1
Etikett klass 6.1. Giftiga ämnen
Från 240,00 SEK

Klass 6.2 etikett för smittförande ämnen

Etikett klass 6.2
Klass 6.2 etikett. Smittförande ämnen
Från 240,00 SEK

Klass 7, nr. 7A, etikett för radioaktiva ämnen

Klass 7A etikett
Etikett klass 7A. Radioaktiva ämnen
Från 240,00 SEK

Klass 7, nr. 7B etikett för radioaktiva ämnen

Klass 7B etikett
Etikett klass 7B. Radioaktiva ämnen
Från 240,00 SEK

Klass 7, nr. 7C etikett för radioaktiva ämnen

Klass 7C etikett
Etikett klass 7C. Radioaktiva ämnen
Från 240,00 SEK

Klass 7, nr. 7D etikett för radioaktiva ämnen

Klass 7D etikett
Etikett klass 7D. Radioaktiva ämnen
Från 240,00 SEK

Klass 7, nr. 7E etikett för radioaktiva ämnen

Klass 7E etikett radioaktiva ämnen
Etikett Klass 7E. Radioaktiva ämnen
Från 240,00 SEK

Klass 8 etikett för frätande ämnen

Klass 8 varningsetikett frätande ämnen
Etikett klass 8. Frätande ämnen
Från 240,00 SEK

Klass 9 etikett för UN 3090

Etikett 9A för Litiumbatterier. UN 3090
124
Etikett 9A för Litiumbatterier. UN 3090
295,00 SEK

Klass 9 etikett för UN 3090 - UN3480

Etikett 9A för Litiumbatterier
126
Etikett 9A för Litiumbatterier. UN 3090 - UN3480
295,00 SEK

Klass 9 etikett för UN 3480

Etikett 9A för Litiumbatterier. UN 3480
125
Etikett 9A för Litiumbatterier. UN 3480
295,00 SEK

Klass 9 etikett för övriga farliga ämnen och föremål

Klass 9 etikett
Etikett klass 9. Övriga farliga ämnen och föremål.
Från 240,00 SEK

Klass 9, nr. 9A, etikett för Litiumbatterier

Etikett klass 9 för Litiumbatterier
123
Etikett klass 9, nr. 9A, för Litiumbatterier
Från 240,00 SEK

Märkning för Litiumbatterier

Etiketter med märkning för litiumbatterier
H213
Etiketter för transport enligt särbestämmelse 188
Från 240,00 SEK

Ny LQ

Ny LQ etiketter
S201
Ny LQ etiketter
Från 240,00 SEK

Ny LQ med Y

Ny LQ med Y etikett
S202
Ny LQ med Y etiketter
Från 240,00 SEK

OVER PACK

OVER PACK etiketter
H202
Etiketter OVER PACK
Från 240,00 SEK

Radioactive material

Etiketter Radioaktiv Material
S204
Etiketter Radioactive material
240,00 SEK

This side up

Hanteringsetiketter This side up
H205
Hanteringsetiketter This side up
Från 240,00 SEK

UN 1013

Etikett UN 1013
H214
Etiketter UN 1013, 150 etiketter/rulle
240,00 SEK

Vita etiketter

H200
Vita etiketter. 500 vita etiketter/rulle.
495,00 SEK